• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola Japonii w światowej ekonomii.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na walor jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Zobacz stronę

2. Kliknij

3. Znajdź tutaj

4. Tutaj

5. Sprawdź to Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania.

Categories: Biznes

Comments are closed.