Narzędziownia

1000 kalorii dziennie
Sprawdź najlepszą diete na rynku!
https://1000caloriesdiet.com/pl/
Sulgasin
Koniec z nie trzymaniem moczu!
https://sulgasin-plus.com/mx/

Gdzie możesz, przypinaj sobie skrzydła!

O nas

Początki Fundacji Centrum Promocji Kobiet sięgają roku 1991 i  pierwszych działań na rzecz Kobiet,  w strukturach Unii Demokratycznej. Dwa lata później została zarejestrowana Fundacja , która od tego czasu prowadzi działania szkoleniowe, doradcze i analityczno-badawcze z szerokiego zakresu tematów związanych z rynkiem pracy oraz aktywnością społeczno-polityczną kobiet.

Podstawowym celem i misją Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w życiu zawodowym i prywatnym, społecznym i politycznym w oparciu o zasadę równości kobiet i mężczyzn we wszelkich dziedzinach życia. Fundacja swoją działalność statutową realizuje ze środków pozyskiwanych w drodze konkursów, umów partnerskich, grantów (EFS, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, PHARE, Urząd Pracy, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich etc.).

Z usług Fundacji oferowanych z trybie ciągłym ( warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne, rozmaite szkolenia miękkie, kawiarenka internetowa) może skorzystać każda kobieta, bez względu na wiek, wykształcenie, status zawodowy. Niekiedy zwracają się do nas mężczyźni  i również otrzymują pomoc. Stanowią oni ok. 10%  naszych klientów. Co roku z naszych usług korzysta od dwóch do trzech tysięcy osób.

W projektach konkursowych czy grantowych pracujemy z wyspecyfikowanymi przez grantodawców grupami odbiorców. Realizowaliśmy projekty dla bezrobotnej młodzieży i absolwentek, dla kobiet samodzielnie wychowujących dzieci, dla kobiet z rejonów  wysokiego bezrobocia strukturalnego z terenów zarówno wiejskich jak i miejskich, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wreszcie dla kobiet bezrobotnych 50+  oraz dla seniorów.

Kolejna grupa projektów kierowana jest do kobiet biznesu i w biznesie. Zakres tematyczny  tych projektów  obejmuje tak  różnorodne tematy, jak zarządzanie projektami, telepraca, edukacja ustawiczna, zarządzenie wiekiem w  firmie, rozbijanie utrwalonych stereotypów w kontekście  procesu rekrutacji i zatrudnienia, planowanie finansowe i odpowiedzialna spłata kredytów, znajomość i świadome korzystanie z ofert bankowych i instrumentów finansowych aż po szkolenia wizerunkowe z udziałem  stylisty , fryzjera i wizażysty.

Bardzo cennym doświadczeniem są dla nas  projekty partnerami z innych krajów – Europy, Ameryki  czy Azji.  Projekty  te służą wymianie informacji i doświadczeń, tak by nie wyważać otwartych drzwi  i niekoniecznie uczyć się na własnych błędach. Miło jest skorzystać z wypracowanych metod sprawdzających się u innych. Ale też ogromnie dużo satysfakcji daje dzielenie się swoimi osiągnięciami i wypracowanymi modelami i wzorcami z partnerami.

Integralnym elementem naszych programów jest monitoring postępów i analiza zmieniających się potrzeb uczestników w kontekście przemian zachodzących na rynku pracy, zmian kulturowych i społecznych. Wiele programów realizujemy w partnerstwach, dzięki którym łączymy szkolenia miękkie z umiejętnościami twardymi.  

Podsumowując:

  • motywujemy do działania, 
  • wskazujemy możliwe kierunki rozwoju 
  • i zapewniamy narzędzia realizacji wytyczonych celów.

Więcej o naszej działalności i programach  można znaleźć zaglądając się w poszczególne zakładki na stronie internetowej  Fundacji: www.promocjakobiet.pl

Przeczytaj artykuł o projekcie:  Kobieta we współczesnym świecie i biznesie - narzędziownia.

Strona powstała w 2010 r. dzięki finansowemu wsparciu Boeing International Corporation na Europę Środkową i Wschodnią