Narzędziownia

1000 kalorii dziennie
Sprawdź najlepszą diete na rynku!
https://1000caloriesdiet.com/pl/
Sulgasin
Koniec z nie trzymaniem moczu!
https://sulgasin-plus.com/mx/

Możesz myśleć jak kobieta i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak kobieta i działać jak mężczyzna,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak mężczyzna.
Lecz zanim zaczniesz działać odróżnij jedno od drugiego.

MOJE RELACJE - Warto przeczytać

Giacalone Robert A., Rosenfeld Paul i Knouse Stephen B. “Autoprezentacja w listach motywacyjnych i życiorysach” w: Witkowski T. „Nowoczesne metody doboru i oceny personelu”, Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1998

Królik G. „Autoprezentacja. Podręcznik akademiki”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002

Luthans  F., „Successful vs. Effective Real Managers”, “Academy of Management Executive” 1988, nr 2

Leary M. „Wywieranie wrażenie na innych. O sztuce autoprezentacji”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003

Oppermann  K., Weber E., Język kobiet - język mężczyzn. Jak porozumieć się w miejscu pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000

Pilch P. "Zachowania polityczne w organizacji - niedoceniany obszar zachowań organizacyjnych" w: Gerdyk M. "Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk, 2010

Szmajke A. „Autoprezentacja. Maski, pozy, miny”,  Ursa Consulting, Olsztyn, 1999

Tannen D., „Co to ma znaczyć? Jak style konwersacyjne kobiet i mężczyzn wpływają na to, kto jest wysłuchany, kto zbiera laury i co jest zrobione w pracy”, Zysk i S-ka, Poznań, 1997 

Tannen D., Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie”, Zysk i S-ka, Poznań, 1999

Walsh M.R. (red.), „Kobiety, mężczyźni i płeć”, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2003