Narzędziownia

1000 kalorii dziennie
Sprawdź najlepszą diete na rynku!
https://1000caloriesdiet.com/pl/
Sulgasin
Koniec z nie trzymaniem moczu!
https://sulgasin-plus.com/mx/

Możesz myśleć jak kobieta i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak kobieta i działać jak mężczyzna,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak mężczyzna.
Lecz zanim zaczniesz działać odróżnij jedno od drugiego.

MOJE RELACJE - O warsztacie

Warsztat „Ja i moje relacje” został opracowany wspólnie przeze mnie i przez eksperta „Kariery kobiet” panią Bożenę Janowską. Chcemy w tych zajęciach spróbować oddać esencję dwóch światów – kobiecego i męskiego.  Staramy się w ramach tych 6 godzin, z przerwami na kawę i obiad, stworzyć uczestnikom okazję do przeżycia odmienności  tych światów, uchwycenia ich pochodzenia, kulturowego wzmacniania i społecznych konsekwencji. Pragniemy pokazać jak to, co wydaje się oczywiste, oczywistym nie jest. Te dwa światy mogą przekroczyć swoje bariery i zrozumieć się nawzajem. Dlatego w warsztacie nie uczestniczą same kobiety, ale również mężczyźni.      

W trakcie prowadzonych zajęć pokazujemy, odwołując się do wyników badań,  jak różnice między kobietami i  mężczyznami przejawiają się w świecie pracy i jak wpływają na to, jakie nagrody są w niej otrzymywane – materialne i pozamaterialne. Dlaczego niektórzy szybko awansują, a inni osiągają wyniki w pracy swojego działu i zadowolenie podwładnych, ale nie idą za tym organizacyjne „marchewki”. Nie chcąc pozostawiać uczestników bez możliwości wpływu na swoje życie zawodowe
i osobiste na podstawie wiedzy z zakresu autoprezentacji – kierowania swoim wrażeniem ćwiczymy kreowanie takiego wizerunku , który pozwoli na budowanie adekwatnej pozycji w pracy. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że takie działania wymagają określonych nakładów czasowych, koncepcyjnych, organizacyjnych czy finansowych i mogą stać w sprzeczności z naszym systemem wartości. Uczestnicy poznawali mechanizmy i mogli dokonywać świadomego wyboru , czy chcą je wykorzystywać czy nie.                                        

Podczas pracy nad tym warsztatem zrozumieliśmy się bardziej, zrozumieliśmy bardziej swoje punkty widzenia, co to znaczy być kobietą i co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być profesjonalistką i co to znaczy być profesjonalistą. Wyszliśmy inni, bogatsi, bardziej świadomi siebie
w kontraście do odmiennej – nie przeciwnej płci. Świadomi także tego, że we współczesnym świecie, to co kobiece nie jest już tym, co kobiece było kiedyś. Tak samo dzieje się z tym, co męskie i to nie płeć biologiczna wyznacza charakter twoich zachowań. Mamy nadzieję, że także nasi uczestnicy wychodzą z tych warsztatów dojrzalsi, bardziej rozumiejący siebie i swoich życiowych oraz zawodowych partnerów. Może nie szczęśliwsi, bo świadomi różnic, ale zmierzający ku temu, co lepsze, bo starający się je przezwyciężać.                                        

Dr Piotr Pilch

 

Program warsztatu:

Terminy warsztatu "MOJE RELACJE"

Kraków 29.01.2011,
Poznań
 26.02.2011,
Warszawa 19.03.2011,
Warsztat jest bezpłatny.
 

 

CELE WARSZTATU 

  • Poznanie przyczyn odmiennych zasad budowania relacji przez kobiety i mężczyzn
  • Identyfikowanie czynników decydujących o efektywnej realizacji zadań
  • Rozpoznanie kryteriów awansu w organizacji
  • Zrozumienie znaczenie autoprezentacji w uzyskiwania finansowego i pozafinansowego docenienia za aktywność zawodową
  • Zdobycie umiejętności kształtowania pożądanych relacji zawodowych z mężczyznami

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Świat kobiet ~ świat mężczyzn – podobne czy różne

Cele i zasady w dwóch światach

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć dowiedziałam się w przedszkolu – rola wczesnych doświadczeń w kształtowaniu relacji z innymi   

Jak kobiety pilnują inne kobiety?

Jak mężczyźni stresują innych mężczyzn?

 

Efektowni i efektywne

Trzy kategorie pracowników – efektywni, efektowni i przeciętni

Co decyduje o awansie, wynagrodzeniu i zadowoleniu z pracy? 

Jak wykorzystać swój czas pracy?  

Jakie są moje cele zawodowe – czy chcę być efektywna, efektowna czy   przeciętna?

W jaki sposób chcę kształtować swoje relacje w pracy?

 

Autoprezentacja

Autoprezentacja – jak to działa?

Autoprezentacja – komu to służy?

Autoprezentacja – jak z niej korzystać?

Dlaczego blondynki zarabiają więcej, a brunetki siedzą po godzinach?

Jak pokonać konkurenta (jeśli tylko chcesz) - poradnik dla kobiet