Narzędziownia

1000 kalorii dziennie
Sprawdź najlepszą diete na rynku!
https://1000caloriesdiet.com/pl/
Sulgasin
Koniec z nie trzymaniem moczu!
https://sulgasin-plus.com/mx/

Możesz myśleć jak kobieta i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak kobieta i działać jak mężczyzna,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak mężczyzna.
Lecz zanim zaczniesz działać odróżnij jedno od drugiego.

MOJE KOMUNIKATY - O warsztacie

Kobiety i mężczyźni często uskarżają się na to, że nie są w stanie się porozumieć i zrozumieć. To niezadowolenie z efektywności wzajemnej komunikacji dotyczy nie tylko sytuacji osobistych, gdzie partnerzy wymieniający informacje świetnie się znają, ale i zawodowych. Można się spierać, który z tych kontekstów jest ważniejszy, ale warto sobie uświadomić, że ze współpracownikami spędzamy tyle samo, a nawet więcej czasu niż w domowym zaciszu.

Komunikacja jest kluczowa przy budowaniu relacji, jest ich esencją, decyduje o tym, czy są one dla nas satysfakcjonujące. Budując relacje, niezależnie od tego czy zawodowe czy osobiste, musimy sobie jednak uświadomić, że istnieją znaczące różnice  w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn. Mając na myśli kobiety i mężczyzn nie mówimy tu o płci biologicznej , ale o płci psychologicznej, bo to ona determinuje zachowania w tym zakresie.

Jeżeli chcemy się wzajemnie zrozumieć, musimy sobie uświadomić na czym te różnice polegają, jakie są ich przyczyny i do czego prowadzą. Może nam się wydawać, że mówiąc w tym samym polskim języku jesteśmy dosłownie rozumiani. Tak jednak nie jest i doświadczamy tego na co dzień. Jest wiele popularnych książek i poradników, które dostarczają wiedzy na ten temat w mniej lub bardziej przystępnej formie. Jednak nie jest sztuką mieć w głowie kilka prostych wskazówek lub wytłumaczeń dlaczego mężczyźni nie pytają o drogą. Kluczowe jest uświadomienie sobie przyczyn tych różnic i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Nasza praca nieodłącznie związana jest z komunikowaniem się i tym jest to, co robię w tej chwili pisząc ten tekst. Komunikowanie się w pracy, co zostało pokazane na warsztacie „Moje relacje” jest tym, co decyduje o tym, czy w pracy osiągamy wyniki czy szybko awansujemy, a są to dwie różne rzeczy . Świadomość tego, jak wpływam na innych i jakie są tego konsekwencje pozwala na lepsze wyklarowanie sobie celów zawodowych i dróg ich osiągania. Codziennie stajemy przed różnymi wyzwaniami np. napotykam w pracy na pewne problemy i  jak to przekazać szefowi-mężczyźnie bądź też szefowi-kobiecie? Takim konkretnym wyzwaniom będziemy stawić czoła w trakcie warsztatu „Moje komunikaty” .

Dr Piotr Pilch

Terminy warsztatu "MOJE KOMUNIKATY"

Kraków 02.04.2011,
Poznań
 26.04.2011,
Warszawa 07.05.2011

Celem warsztatu jest:

- uświadomienie sobie na czym polega płeć psychologiczna i jaki ma wpływ na procesy komunikacyjne - diagnoza własnej płci psychologicznej
- zrozumienie swych zachowań w kontekście społecznych definicji kobiecości i męskości
- poznanie zestawów komunikatów związanych różnymi poziomami komunikowania się
- dostrzeżenie i zrozumienie różnic w stylach komunikacyjnych kobiet i mężczyzn w trakcie pracy zespołowej

Ramowy program spotkania :

  1. Płeć psychologiczna a zachowania komunikacyjne
  2. Modele komunikacji służące interpretacji znaczeń
  3. Wielopoziomowość komunikatów kobiet i mężczyzn
  4. Uwarunkowania kulturowe a stereotyp kobiecości i męskości
  5. Emocje i komunikaty w pracy
  6. Znaczenie wzajemnego zrozumienia się dla satysfakcjonującej współpracy
  7. Wpływ sposobu komunikowania się na postrzeganie zawodowe
  8. Role w zespole i związane z tym style komunikacyjne
  9. Rola wystąpień publicznych w budowaniu kariery zawodowej