Narzędziownia

1000 kalorii dziennie
Sprawdź najlepszą diete na rynku!
https://1000caloriesdiet.com/pl/
Sulgasin
Koniec z nie trzymaniem moczu!
https://sulgasin-plus.com/mx/

Możesz myśleć jak kobieta i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak kobieta i działać jak mężczyzna,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak kobieta,
Możesz myśleć jak mężczyzna i działać jak mężczyzna.
Lecz zanim zaczniesz działać odróżnij jedno od drugiego.

Kilka słów o projekcie KarieraKobiet.eu

Projekt „Kobieta we współczesnym świecie i w biznesie” to efekt naszych obserwacji, lektur, praktyki pracy z naszymi klientkami doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, współpracy z badaczami i naukowcami z dziedziny socjologii, biznesu, demografii i psychologii, wymiany obserwacji z organizacjami zajmującymi się tematyką zbliżoną do  naszej – czyli tymi wszystkimi, którzy w bardzo szerokim ujęciu  zajmują się tematyką kobiet na rynku pracy.

Polskie ustawodawstwo raczej nie dyskryminuje Kobiet.  A mimo to twarde dane liczbowe pokazują, że  choć statystycznie lepiej  wykształcone,  kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, słabiej awansują, gorzej wypadają w rankingu  twórców patentowych, a pod ich nowatorskimi pomysłami podpisuje się nierzadko ktoś inny.

Co leży u podłoża tego zjawiska? A może klucz do rozwiązania tej zagadki  tkwi w nas samych? Otóż nasuwa się wniosek, że jeśli nie krzywdzące ustawodawstwo, to może uwarunkowania  kulturowe, oczekiwania otoczenia, wzorce wpajane nam od dzieciństwa „dziewczynce nie wypada… chłopiec powinien być..”, modele ról i związanych z  nimi zachowań determinują nasze  postawy. Podświadomie się z nimi utożsamiamy, często ze szkodą dla siebie, swojego rozwoju i dobrobytu, poczucia pewności siebie, śmiałego zdobywania należnej nam z racji  wiedzy i doświadczenia przestrzeni w środowisku zawodowym, nauce, biznesie.

W Starej Europie praca nad uwolnieniem się od ograniczających stereotypów trwa od  kilku dekad i nadal pozostaje wiele do zrobienia. U nas znacznie krócej. Przełamywanie barier i zmiana utrwalonych wzorców to  proces wymagający czasu, refleksji i mądrej pracy nad sobą oraz dobrej interakcji i komunikacji z otoczeniem. Rzecz nie w tym, by zamienić się rolami, bo to bez sensu. Również nie w tym rzecz, by  myśleć w kategoriach dominacji. Misją naszej Fundacji jest kształtowanie świadomości kobiet  i mężczyzn w oparciu o zasadę równości. Myśląc w tym duchu opracowałyśmy program, którego celem jest dostarczenie kobietom narzędzi,  które im pomogą identyfikować nie uświadamiane pułapki zgodnych ze stereotypem „kobiecych” postaw i zachowań, wskażą takie metody treningu i pracy nad sobą, by w relacjach zawodowych kobiecość oznaczała partnerstwo a nie podporządkowanie, równowagę a nie uległość, równe wynagradzanie zasług i  zrównoważone ścieżki awansu.

Na cały program składają się cztery  elementy:

  1. Strona projektu www.karierakobiet.eu , na której właśnie jesteś! 
  2. Stacjonarne sesje warsztatowe , po jednej sesji na każdy z trzech tematów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu;  co miesiąc omawiany będzie nowy temat 
  3. Narzędziownia: szkolenia internetowe czyli tytułowe narzędzia pracy nad sobą
  4. Przewidzieliśmy też comiesięczne nagrody za najciekawszy i najbardziej inspirujący wkład w życie naszej strony internetowej; nagrodą  będą to sesje coachingowe  

Strona projektu www.karierakobiet.eu to nasze  narzędzie komunikowania treści , których wiele Kobiet poszukuje. To jednocześnie forum , na którym jest miejsce dla wyrażenia Waszych spostrzeżeń i doświadczeń. Naszą intencją jest, by strona rosła wraz z przybywaniem nowych narzędzi. Naszym będą  treści  rozwijane na różne sposoby w ”Narzędziowni” i towarzyszące im  artykuły. Użytkowniczki strony zapraszamy jednocześnie do współpracy. Wasz wkład to dostarczanie przykładów, dygresji i spostrzeżeń w nawiązaniu do omawianych tematów,  które będziemy zamieszczać na stronie.  Wierzymy, że to, co najciekawsze i najbardziej twórcze jest wynikiem pracy wielu  umysłów i światów indywidualnych doświadczeń.

Na zakładkach www.karierakobiet.eu znajdziecie więcej informacji o roli i zadaniach poszczególnych elementów  naszego WSPÓLNEGO  serwisu.

Sesje warsztatowe stanowią swego rodzaju  preludium do  uruchomienia szkoleń internetowych  dla Kobiet chcących popracować nad skuteczniejszym i przyjemniejszym, bo bardziej satysfakcjonującym  funkcjonowaniem w życiu zawodowym. Fundacja opracowała pakiet  3 szkoleń, które według naszej wiedzy i praktyki przysłużą się  kobietom, pragnącym wzbić się wyżej  i poszukującym wsparcia w kontekście własnego rozwoju i kariery.

Na sesje warsztatowe zapraszamy kobiety działające w biznesie i dla biznesu- przedsiębiorcze, samoświadome,  które już kroczą po swojej drodze zawodowej, pną się po stopniach kariery,  a przez fakt pełnienia  funkcji  zarządczych,  bez znaczenia jakiego szczebla, czy też funkcjonowania  w świecie  informacji  i biznesu  są liderkami, osobami opiniotwórczymi  i  mogącymi lansować  ciekawe trendy i inspirować do działania.

Narzędziownia: Szkolenia internetowe  i pakiet materiałów dotyczących omawianego tematu to efekt naszej wieloletniej pracy  oraz  interakcji i weryfikacji proponowanych treści podczas sesji warsztatowych. Materiały te będą wzbogacane przez Użytkowniczki strony, zwłaszcza w  zakładce: „Karuzela z Madonnami”.  Pragniemy, by  zaproponowane narzędzia przemawiały do Użytkowniczek strony swoją prostotą  i jasnością przekazu.  Opisane przez  Was, z życia wzięte przykłady,  nawiązujące do treści poszczególnych szkoleń wzbogacą  nasz przekaz – bez względu na to , czy go wzmocnią, czy też zakwestionują !

Nagrodą za opisaną wyżej aktywność  Użytkowniczek serwisu oraz uczestniczek  sesji warsztatowych będą sesje  coachingowe. To usługa , o którą zabiegają szefowie firm i liderzy, osoby pragnące w świadomy sposób budować swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości zawodowej. Składa się na nią  od 6 do 10 sesji. W naszym projekcie przewidziałyśmy realizację tej nagrody również dla osób z najbardziej odległych stron kraju, odwołując się do nowych technologii umożliwiających ten proces.

Naszemu Projektowi przyświeca motto „WZBIJ SIĘ WYŻEJ!” .  I tego właśnie życzymy wszystkim wspaniałym Kobietom, z którymi będziemy mieć zaszczyt pracować w ramach niniejszego programu.