Narzędziownia

Człowiek uczy się
do końca życia.
Mu­si so­bie tyl­ko
zda­wać sprawę
z pot­rze­by nauki.
I solidności. 

Franciszek Żwirko

Aktualności

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE
Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego 

Czym jest NKL? 

Projekt „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” skierowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm. Naszym celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia do pomiaru kapitału ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie do końca okresu realizacji projektu.

Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo: świadomość wartości kapitału ludzkiego pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników, ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich, dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm.

Projekt przewiduje również działania, które w przyszłości mogą doprowadzić do zmiany w prawie w aspekcie sprawozdawczości finansowej, gdyż lepsza informacja o wartości zasobów ludzkich, ujawniona jako część sprawozdania finansowego firmy, wpływa pozytywnie na inwestorów i jej notowania.

Spotkania

W ramach projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa“ odbędzie się szereg spotkań skierowanych do przedsiębiorców oraz specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. Celem spotkań jest upowszechnianie założeń projektu, prezentacja narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego (NKL), a także przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami rynku w celu zebrania opinii i sugestii zmian pomocnych w opracowaniu finalnego kształtu narzędzia. Podczas spotkań przedstawiciele PARP i SGH zaprezentują wiele praktycznych korzyści wynikających ze stosowania NKL w firmach.

Udział w spotkaniu, a także udostępnione narzędzie są nieodpłatne.
Na podstawie naszych doświadczeń ze spotkań przeprowadzonych min. w Warszawie, Gdyni, Toruniu, Poznaniu, Łodzi i Krakowie spodziewamy udziału przedstawicieli około 40-50 firm.

W trakcie spotkania przewidziana jest dłuższa przerwa kawowa, która może być dla Państwa dogodnym momentem na networking.

 

Więcej o spotkaniach >>>>>

Tematy, które obejmuje NKL:

Obszary poddane analizie: 

NKL przebada:

 • Kapitał ludzki i intelektualny
 • Kompetencje
 • Kultura organizacji
 • Relacje interpersonalne
 • Satysfakcja i zaangażowanie
 • System ZKL
 • Wskaźniki czasowo-ilościowe
 • Wskaźniki efektywności
 • Wskaźniki finansowe i kosztowe
 • Wskaźniki jakościowe
 • Zarządzanie wiedzą
 • Sprawozdania

 

NKL pozwala: :

 • Zdiagnozować potencjał pracowników/zespołów (w formie raportu)
 • Zmierzyć wartość ich potencjału
 • Dostarczyć działowi Kadr/HR narzędzie wspierająceplanowanie strategiczne
 • Kontrolować koszty personalne
 • Poznać mocne strony i szanse rynkowe firmy (raport dedykowany akcjonariuszom i inwestorom)
 • Porównać Twoją firmę na tle konkurencji (firmy porównywalne)
 • Sprawdzić skuteczność Twoich inwestycji  pracowników  

 

 

Rejestracja:

 

Krok 1: wypełnij i wydrukuj formularz rejestracyjny  
POBIERZ FORMULARZ

 

Krok 2: Podpisz się ( w obydwu wskazanych miejscach)

 

Krok 3: zeskanuj (zrób zdjęcie) i prześlij na adres:administracja@promocjakobiet.pl

 

Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie   potwierdzimy jego otrzymanie.

W Lublinie spotkanie odbędzie się w połowie miesiąca w godzinach:
17.00 -20.30

Zapraszamy przedstawicieli firm, bez względu na ich wielkość (wpis CEIDG) 1-2 os/firma

Nie muszą to być pracownicy etatowi; również osoby współpracujące na umowy cywilno-prawne.

Narzędziem mogą się w pierwszym rzędzie zainteresować właściciele firm, osoby zarządzające firmą, pracownicy HR i Kadr oraz osoby zajmujące się szkoleniami, doradztwem etc

Może być również interesujące dla pracowników-jako źródło informacji o potrzebach nowoczesnego/ świadomego pracodawcy. 

 

Program spotkania

16:30-17:00

Rejestracja uczestników

17:00-17:10

Powitanie uczestników, prezentacja planu spotkania, przedstawienie prelegentów

17:10-17:30

Prezentacja projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa"

Nowa innowacyjna inicjatywa PARP i SGH, której celem jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstwa.

17:30-18:15

Prezentacja założeń Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL)

Badania potwierdzające potrzebę stworzenia NKL, przyjęte założenia przy tworzeniu narzędzia, prezentacja grupy odbiorców do których skierowane jest opracowane narzędzie.

Dyskusja

18:15-18:45

Przerwa kawowa

18:45-19:45

Prezentacja funkcji NKL na przykładzie "Przedsiębiorstwa X"

Dyskusja

19:45-20:15

Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce

Rozmowa z przedstawicielem przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzono testowe wdrożenie NKL, na temat:
 • dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu pomiaru wartości KL, 
 • motywacji zainteresowania tematem i narzędziem
 • wniosków z testowego wdrożenia NKL.  

Dyskusja

20:15-20:30

Podsumowanie, zakończenie konferencji